Zalo AI - Trí tuệ nhân tạo cho cuộc sống thường ngày của người Việt

Zalo AI tập trung vào trí tuệ nhân tạo AI ứng dụng giúp các hoạt động, sinh hoạt thường ngày của người Việt trở nên thuận tiện, dễ dàng và thông minh hơn.